Archiwum miesiąca: luty 2019

Typy inteligencji

z pracy mgr

Inteligencja – zdolność rozumienia otaczających sytuacji i znajdowania na nie właściwych, celowych reakcji; zdolność rozumienia w ogóle, bystrość, pojętność.

Elementem wyróżniającym każdą osobę jest preferowany przez nie typ inteligencji.

Profesor Howard Gardner z Harwardu wyodrębnił siedem typów inteligencji. Powszechnie uznane są dwie:

  • językowa (umiejętność czytania, pisania i komunikowania się za pomocą słów),
  • logiczna lub matematyczna (umiejętność liczenia, kalkulowania i logicznego, analitycznego myślenia).

Pozostałe typy, to:

  • muzyczna (wrażliwość na dźwięk, tembr głosu, wysokość dźwięków, tonów),
  • wizualno-przestrzenna (myślenie obrazowe, łatwość czytania mapy, diagramów, tabel, dobre wyczucie kolorów),
  • kinestetyczna lub fizyczna (szybki refleks, natychmiastowe reakcje, dobre poczucie czasu),
  • interpersonalna (umiejętność komunikowania się z innymi, reagowania na ich potrzeby),
  • intrapersonalna (umiejętność poszukiwania i poznawania samego siebie, wysoce wykształcona intuicja).

Każdy z typów inteligencji i jest umiejscowiony w konkretnych obszarach mózgu i ma swój ludzki odpowiednik.